Archív článkov

 • 04.02.2015 10:55

  Súťaže KCUBAR pre školy na rok 2015

  Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria, Hvezdáreň v Medzeve, Štóska 174, Medzev   Vyhlasuje  na rok 2015 nasledovné súťaže:   1) Ochrana pred požiarmi očami detí :   literárna súťaž, Maximálne 4 strany formátu A4          ...

 • 03.02.2015 09:41

  Seminár predaj z dvora a legislatíva pre malovýrobcov v poľnohospodársve

  ALMA - CENTRUM  obnovy a ochrany ľudovej architektúry a tradícií Gemera  v rámci projektu Sprievodca vo vidieckom cestovnom ruchu Vás srdečne pozýva  na informačný seminár s názvom  Podnikáme v agroturistike, ktorý sa uskutoční dňa 06.02.2015 od 9:30 h v Jablonove nad Turňou...

 • 03.02.2015 09:35

  Informácia o dotáciách z Ministerstva financií SR v roku 2015

  Na stránke Ministerstva financií SR boli zverejnené dve výzvy na dotácie podľa § 1 a § 2 Výnosu Ministerstva financií SR číslo 26825/2005 - 441 z 9. decembra 2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií SR z príjmov z odvodu na rok 2015. Novinka v roku...

 • 29.01.2015 07:40

  Štát sprístupňuje malým a mladým poľnohospodárom pôdu na podnikanie

  Manuál pre poľnohospodárov vznikol ako doplnok Koncepcie podpory malých, mladých a rodinných farmárov pre uľahčenie orientácie začínajúcim farmárom. Odpovedá na najčastejšie kladené otázky: Ako začať podnikať v poľnohospodárstve? Ako získať prístup k pôde? Aké zákony musím...

 • 27.01.2015 14:00

  Dotácie na rozšírenie kapacít materských škôl

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) oznamuje, že z rozpočtu kapitoly ministerstva na rok 2015 vyčlenilo finančné prostriedky na dotáciu na prístavbu, výstavbu a rekonštrukcie priestorov pre potreby materských škôla zariadení školského...

 • 27.01.2015 13:37

  Dotácie na rozšírenie kapacít materských škôl

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) oznamuje, že z rozpočtu kapitoly ministerstva na rok 2015 vyčlenilo finančné prostriedky na dotáciu na prístavbu, výstavbu a rekonštrukcie priestorov pre potreby materských škôla zariadení školského...

 • 29.12.2014 12:34

  Otvorené grantové programy Karpatskej nadácie

  Nepremeškajte termíny podávania žiadostí o finančnú podporu vašich projektov: Karpatská nadácia vám ponúka možnosť uchádzať sa o podporu v nasledovných  grantových programoch. Spoločne pre región – uzávierka 5. januára 2015 Tu žijeme a pomáhame – uzávierka 12. januára 2015 Grantové programy...

 • 22.12.2014 08:27

  O presnej polohe autobusu sa dozviete okamžite cez MOJBUS

  Aktuálne informácie o polohe autobusov ponúkne od 14. decembra Košický samosprávny kraj prostredníctvom stránky www.mojbus.sk. Cieľom stránky nie je nahrádzať vyhľadávače dopravného spojenia, ale doplniť informácie o skutočný príchod autobusových spojov na autobusové zastávky a ďalšie údaje. viac o...

 • 18.12.2014 09:36

  Európska komisia schválila Pracovný Program Európy pre občanov na rok 2015

  Európska komisia schválila Pracovný Program týkajúci sa implementácie programu Európa pre občanov na rok 2015. Priority na rok 2015 sú: Akcia 1: Európska pamiatka V súvislosti so 70. výročím konca Druhej svetovej vojny sa priority zameriavajú na Druhú svetovú vojnu a nárast...

 • 18.12.2014 09:26

  Možnosti rozvoja regiónu po roku 2014

  Dňa 17.12.2014 sa v priestoroch školiaceho centra GRANÁRIUM v Jablonove nad Turňou uskutočnil seminár Možnosti rozvoja regiónu po roku 2014 ktorý zorganizovala Regionálna rozvojová agentúra v Moldave  nad Bodvou. Cieľom seminára bolo predstaviť možnosti ktoré budú mať...

 • 10.12.2014 08:35

  Začala sa výstavba Terminálu integrovanej osobnej prepravy Moldava nad Bodvou

  Výstavba terminálu je súčasťou projektu integrovanej dopravy v Košickom kraji.Táto stavba vytvorí možnosť budúceho priameho spojenia Moldavy s Košicami súpravami osobnej dopravy (Tram - train) a dopravné upokojenie centra mesta Moldava nad Bodvou oddialením autobusovej stanice z obytnej...

 • 04.12.2014 09:02

  Programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja po novom

  Zárukou zodpovedného prístupu k rozvoju obce, mesta a regiónu je kvalitne vypracovaný strategický programový dokument na obdobie  minimálne dvoch volebných období – Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja  ( PHSR) Kvalitný program rozvoja má systémovo, koncepčne riešiť...

 • 26.11.2014 12:35

  Konferencia Energetická efektívnosť do roku 2020

  O tom, ako ovplyvní nový zákon o energetickej efektívnosti trh s energetickými službami, čo sa zmení pri energetických auditoch, ale aj kto zaplatí naplánované úsporné opatrenia, sa bude hovoriť na konferencii Energetická efektívnosť do roku 2020, ktorá sa uskutoční 9. a 10. 12. 2014 v Trnave....

 • 19.11.2014 08:33

  ŠFRB spustil infolinku 0850 166 031

  Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) v rámci zlepšenia dostupnosti informácií pre súčasných a budúcich klientov spustil infolinku 0850 166 031 prostredníctvom ktorej je možné získať všetky informácie týkajúce sa existujúcich úverov ako aj informácie o možnostiach poskytnutia nových úverov. V...

 • 10.11.2014 13:31

  Na ochranu životného prostredia pôjde historicky najviac peňazí

  Na ochranu životného prostredia pôjde vďaka Operačnému programu Kvalita životného prostredia v histórii samostatného Slovenska najviac peňazí. Vyhlásil to dnes na tlačovej konferencii v Bratislave minister životného prostredia Peter Žiga. V rámci operačného programu bude môcť Slovensko v rokoch...

 • 03.11.2014 08:52

  Krajina nespoznaná pozýva na spoznávanie

  Košický samosprávny kraj prostredníctvom programu Terra Incognita vyhlasuje ďalšiu dotačnú výzvu. Poskytnutie pomoci je zamerané na posilnenie duchovných a kultúrnych hodnôt a rozvoj kultúrneho turizmu prostredníctvom vytvorenia trvalo udržateľnej ponuky kultúrnych, spoločenských a športových...

 • 31.10.2014 08:21

  Mestské kultúrne stredisko v Moldave nad Bodvou vyhlasuje súťaž vo výrobe klobás

  Mestské kultúrne stredisko v Moldave nad Bodvou vyhlasuje súťaž   vo výrobe klobás  za týchto podmienok: 1. Úlohou prihlásených skupín je, že z mäsa, ktoré dostanú  na mieste súťaže, vyrobia klobásy na pečenie. 2. Organizátori zabezpečia stoly, mäso na prípravu klobás...

 • 27.10.2014 08:09

  Aktualizícia Indikatívneho harmonogramu výziev ROP na rok 2014

  Oznam RO pre ROP o aktualizícii Indikatívneho harmonogramu výziev ROP na rok 2014 Riadiaci orgán pre ROP oznamuje, že dňa 22.10.2014 bol v sekcii „Dokumenty na stiahnutie" uverejnený dokument: Indikatívny harmonogram výziev na rok 2014 -...

 • 24.10.2014 09:18

  Informácia o výzve na prevenciu kriminality pre rok 2015

  Vyhlasovateľ výzvy: Rada vlády SR pre prevenciu kriminality. Termín uzávierky: 15. december 2014 (rozhoduje pečiatka pošty) Oprávnení žiadatelia: ·         Fyzické osoby a právnické osoby; dotáciu nemožno poskytnúť žiadateľovi, ktorý je štátnym orgánom,...

 • 15.10.2014 08:11

  Granty EHP a Nórska:

   Granty EHP a Nórska: Možnosť uchádzať sa o podporu realizácie bilaterálnych aktivít prostredníctvom bilaterálneho fondu na národnej úrovni pre rok 2014 stále otvorená!  Ak máte záujem zorganizovať podujatie, konferenciu, seminár, či workshop, alebo sa na ňom zúčastniť, prípadne...

 • 10.10.2014 10:42

  Aktuálny zoznam prijímateľov z OP ŽP k 30.09.2014

  Aktuálny zoznam prijímateľov z OP ŽP k 30.09.2014 Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo aktuálny zoznam prijímateľov z OP ŽP ku dňu 30. 09. 2014 ako aj povinné údaje v zmysle ustanovení §33 ods. 1 a 2 novely Zákona č....

 • 03.10.2014 10:36

  Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rok 2015 sú už zverejnené.

  V tabuľke uvádzame prehľad termínov uzávierky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie. Bližšie informácie nájdete na: https://www.culture.gov.sk/podpora-projektov-dotacie/dotacie/dotacie-2015-2c5.html program termín uzávierky na predkladanie žiadostí o poskytnutie...

 • 30.09.2014 09:43

  Ukážky dobrej praxe využitia ovocinárstva a vinárstva vo vidieckom cestovnom ruchu

  dňa 25 - 26. 9. 2014 RRA Moldava spoluorganizovala s MAS oz. KRAS  workshop spojený s exkurziu na tému Ukážky dobrej praxe využitia ovocinárstva a vinárstva vo vidieckom cestovnom ruchu. Počas prezentácií  zaujímavú prednášku mal pán Marcel Antal z neziskovej organizácii Brdárka....

 • 24.09.2014 08:04

  Zamestnanecká grantová schéma - Nadácia VÚB

  Do konca októbra je možné požiadať o grant na projekty v oblasti vzdelávania, voľnočasových aktivít a charity. Spolu Nadácia VÚB prerozdelí 20-tisíc eur. Škola nás baví Zamestnanecká grantová schéma 2015 Škola nemusí byť nudná. Môže byť miestom, kam vaše dieťa pôjde s radosťou. K tejto zmene...

 • 23.09.2014 09:28

  Program obnovy dediny 2015

  Environmentálny fond v súlade s ustanovením §4, ods. 2 zákona č. 587/2004 o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje Špecifikáciu činností podpory formou dotácie pre rok 2015 a Špecifikáciu činností podpory formou úveru pre rok 2015...

 • 23.09.2014 08:07

  Program obnovy dediny 2015

  Environmentálny fond v súlade s ustanovením §4, ods. 2 zákona č. 587/2004 o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje Špecifikáciu činností podpory formou dotácie pre rok 2015 a Špecifikáciu činností podpory formou úveru pre rok 2015...

 • 16.09.2014 08:08

  Výzva na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty obciam

  Výzva na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty obciam Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava v súlade s § 9a zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších...

 • 10.09.2014 10:16

  Informácia Miinisterstva hospodárstva SR o pripravovanej výzve k cestovnému ruchu

  Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast má v pláne  12. 09. 2014, t.j. piatok vyhlásiť výzvu na predkladanie žiadostí o NFP v rámci prioritnej osi 3 – Cestovný ruch,...

 • 02.09.2014 11:01

  MZ SR posúva termín na prijímanie žiadostí o NFP v rámci výzvy OPZ 2014/2.1/01

  Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo rozhodlo o predĺžení dátumu prijímania žiadostí o NFP v rámci výzvy OPZ 2014/2.1/01 a o navýšení alokácie výzvy. Termín uzávierky prijímania žiadostí o NFP sa posúva z pôvodného dátumu 3. septembra...

 • 25.08.2014 08:59

  Dotácia na účasť spracovateľa na výstave

  Oznámenie PPA o zverejnení Výzvy na predkladanie žiadosti a poskytnutie dotácie na podporné opatrenie podľa § 14 „Dotácia na účasť spracovateľa na výstave"  nariadenia vlády SR č. 319/2011 Z. z. o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka. Prílohy (dokumenty na stiahnutie)...

 • 22.08.2014 14:10

  Roadshow po stredných a stredných odborných školách na Slovensku.

  Úrad vlády Slovenskej republiky organizuje v septembri a októbri 2014 roadshow po stredných a stredných odborných školách na Slovensku. Základnou myšlienkou súťaže s názvom  „Roadshow 2014“ je zviditeľnenie finančnej pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ v regiónoch prostredníctvom...

 • 19.08.2014 11:32

  Úrad splnomocnenca podporuje zriadenie rómskych občianskych hliadok

  Zníženie páchania  protispoločenských konaní, udržiavanie verejného poriadku, zlepšenie vzťahov medzi Rómami a majoritou a zapojenie Rómov do rozhodovania na lokálnej úrovni – to môžu byť výsledky pôsobenia rómskych občianskych hliadok v obciach, v ktorých žijú obyvatelia...

 • 12.08.2014 10:52

  NOVÁ VÝZVA V PROGRAMOCH PRE MLÁDEŽ NA ROKY 2014 – 2020, august 2014

  Výzva je zverejnená na web stránke IUVENTY (www.iuventa.sk), v časti Granty / Nová generácia Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 - 2020 / Výzvy a formuláre, alebo kliknite tu.

 • 08.08.2014 09:02

  Bilaterálny fond na národnej úrovni pre rok 2014 otvorený

  Úrad vlády SR - Národný kontaktný bod týmto oznamuje oprávneným žiadateľom, že otvára možnosť uchádzať sa o finančný príspevok na realizáciu aktivít zameraných na posilnenie bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskou republikou a donorskými štátmi (Nórskom, Lichtenštajnskom a Islandom) pre rok...

 • 08.08.2014 08:58

  Grant pre slovenskych farmarov

  Nadácia Tesco  plánuje medzi slovenských poľnohospodárov a drobných výrobcov potravín rozdeliť 50 tisíc eur. Grant bol vyhlásený pod záštitou Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra.    Maximálna výška grantu pre jedného žiadateľa je 25 tisíc eur. Posledný deň,...

 • 31.07.2014 15:43

  Ministerstvo podporuje cestovný ruch aj na východe Slovenska

  Ratka – Aktuálne projekty zamerané na rozvoj cestovného ruchu v Slovenskom raji, Podpoľaní či vo Vysokých Tatrách. Tprojekty zamerané na rozvoj cestovného ruchu v Slovenskom raji, Podpoľaní či vo Vysokých Tatrách. To je hlavnou témou série rokovaní štátneho tajomníka ministerstva dopravy,...

 • 30.07.2014 09:14

  Poskytovanie informácií v súvislosti s vyhlásenými výzvami na predkladanie žiadostí o NFP v rámci OPŽP

  Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie aktualizovalo časť Výzvy – Aktuálne výzvy o možnostiach poskytovania informácií v súvislosti s vyhlásenými výzvami na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného...

 • 24.07.2014 10:05

  SZPO Non-profit Ltd. preberá úlohy VÁTI Non-profit Ltd

  Na základe Nariadenia vlády Maďarska č. 161/2014 (zo dňa 30. júna 2014) a Rozhodnutia vlády Maďarska č. 1362/2014 (zo dňa 30. júna 2014) s účinnosťou od 1. júla 2014 úlohy doposiaľ vykonávané organizáciou VÁTI Non-profit Ltd. (VÁTI) sa presúvajú do pôsobnosti Széchenyi Programme Office Non-profit...

 • 16.07.2014 09:04

  1 milión eur na diverzifikáciu ponuky produktov cestovného ruchu!

  Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky (EASME) zverejnila výzvu, ktorej cieľom je podporiť diverzifikáciu ponuky produktov cestovného ruchu a služieb, rovnako ako zvýšenie rozvoja trvalo udržateľného cestovného ruchu v Európe. Všeobecným cieľom tejto iniciatívy je podporiť konkurencieschopnosť...

 • 15.07.2014 13:01

  Čerpanie ŠF a KF k 30.6.2014

  Informácie o čerpaní štrukturálnych fondov k 30.6.2014 nájdete na nižšie uvedených linkoch:  Tlačová správa Príloha č. 1 Príloha č. 2 Príloha č. 3 Príloha č. 4  

 • 10.07.2014 09:26

  Bezplatné informačné semináre k výzve KaHR-21DM-1401

  SIEA pozýva podnikateľov na bezplatné informačné semináre k výzve zameranej na dosiahnutie úspory energie a efektívne využívanie energie v priemysle a službách na to nadväzujúcich (schéma pomoci de minimis).  Termíny a miesta konania seminárov k výzve...

 • 09.07.2014 09:17

  Informácia o najčastejších nedostatkoch v procese verejného obstarávania

  Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast dáva do pozornosti Prijímateľov nenávratného finančného príspevku (NFP) najčastejšie porušenia zákona o verejnom obstarávaní zistené pri výkone administratívnej kontroly za...

 • 02.07.2014 10:02

  Robert Fico: Partnerská dohoda je pre Slovensko životne dôležitý dokument

  Európska komisia Slovensku minulý týždeň schválila Partnerskú dohodu na roky 2014 - 2020. Slovensko bolo v poradí piaty členský štát Európskej únie, ktorý má tento dokument schválený. „Tento fakt je dostatočným dôkazom úspechu jednak samotných príprav na slovenskej strane aj vysokej úrovne...

 • 01.07.2014 08:15

  Ministerstvo vnútra SR zverejnilo Výzvu na predkladanie projektov,

  Ministerstvo vnútra SR zverejnilo Výzvu na predkladanie projektov, ktorá má ako jednu zo svojich priorít aj  predchádzanie extrémizmu. Projekty je možné predkladať v zmysle výzvy do 4.8.2014. Bližšie informácie nájdete na:...

 • 26.06.2014 08:54

  Vyhlásenie novej výzvy s kódom KaHR-21DM-1401

  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vyhlásilo dňa 24. júna 2014 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom KaHR-21DM-1401 v rámci Prioritnej osi 2 – Energetika, Opatrenia 2.1 –...

 • 26.06.2014 08:52

  Výzva na predkladanie žiadostí o NFP pre prioritnú os 2 Vedomostná ekonomika, opatrenie 2.1

  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj oznamuje, že dňa 25. júna 2014 vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o NFP pre prioritnú os 2 Vedomostná ekonomika, opatrenie 2.1 Inovácie a technologické transfery. Výzva spolu s celou...

 • 20.06.2014 17:47

  Prijali sme Partnerskú dohodu

  Dnes Európska komisia prijala partnerskú dohodu so Slovenskom na roky 2014 – 2020. Partnerská dohoda určuje smerovanie využívania eurofondov v budúcom programovacom období. Slovensku bolo pričlenených v rámci politiky súdržnosti v celkovej výške 14 mld. EUR a 1,5 mld. EUR na rozvoj...

 • 18.06.2014 15:20

  Vláda Sr schválila nový zákon o podore reg.rozvoja

  Vláda Slovenskej republiky dnes na svojom 112. zasadnutí prerokovala a schválila ako prvý bod programu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z.z.  o podpore regionálneho rozvoja. Obsah:     Obsah: Návrh uznesenia   Predkladacia...

 • 17.06.2014 07:48

  Festival tradičnej rusínskej kultúry

  Obec Hačava Vás srdečne pozýva na Festival tradičnej rusínskej kultúry, ktorý sa uskutoční v sobotu 21.6.2014 od 12:00 hod. v priestoroch pred obecným úradom .

 • 10.06.2014 15:55

  Ďalšie dotácie do energetickej efektívnosti podnikov

  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast pripravuje v súčasnosti vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Prioritnej osi 2 – Energetika, Opatrenia 2.1 – Zvyšovanie...

Záznamy: 1 - 50 zo 137
1 | 2 | 3 >>

Kontakt


© 2009 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webových stránok zdarmaWebnode