Seminár predaj z dvora a legislatíva pre malovýrobcov v poľnohospodársve

03.02.2015 09:41

ALMA - CENTRUM  obnovy a ochrany ľudovej architektúry a tradícií Gemera  v rámci projektu Sprievodca vo vidieckom cestovnom ruchu Vás srdečne pozýva  na informačný seminár s názvom  Podnikáme v agroturistike, ktorý sa uskutoční dňa 06.02.2015 od 9:30 h v Jablonove nad Turňou ( Granárium - školiace stredisko vidieckeho cestovného ruchu, č. 137 )
Lektor dňa: Ing. Zuzana Homolová /www.predajzdvora.sk , www.ecotrend.sk /
 
Program: 
 
- registrácia účastníkov 
- predstavenie projektu 
- predstavenie účastníkov seminára a ich problémov 
- Vyrábam regionálne produkty KARSTICUM – z legislatívneho hľadiska čo musím 
 spĺňať /špecifikované pre včelárov, vinárov, výrobcov lekvárov a džemov, chovateľov 
 kuriat a sliepok, výrobcov ovčích a kozích syrov/ 
- obed 
- ako odstrániť legislatívne bariéry pri predaji regionálnych výrobkov 
- prenájom pôdy od SPP pre malých a mladých poľnohospodárov 
- prestávka 
- diskusia, záver 
 
Z dôvodu zabezpečenia občerstvenia Vás prosíme, aby ste do 04.02.2015 svoju účasť nahlásili 
telefonicky na tel. č. 0905 981 918 alebo na e-mail : papai.lorant@stonline.sk

 

POZVÁNKA

Späť

Kontakt


© 2009 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webových stránok zdarmaWebnode