Úrad splnomocnenca podporuje zriadenie rómskych občianskych hliadok

19.08.2014 11:32

 „Rómske občianske hliadky prinesú viacnásobný efekt. Očakávame od nich nielen  zlepšenie poriadku v obci, ale aj  vytvorenie pracovných miest pre nezamestnaných Rómov. Súhlasil som preto, aby  sa využili finančné prostriedky vo výške 6 a pol milióna eur z alokácie Lokálnych stratégii komplexného prístupu na podporu vytvorenia ďalších občianskych hliadok, ktoré nemohli byť podporené kvôli nedostatočným finančným zdrojom a taktiež na ďalšie aktivity prospešné pre komunity, ale aj pre ľudí žijúcich v ich blízkosti,“ uviedol dôvody podpory občianskych hliadok Peter Pollák, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity.

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity podporuje rómske občianske hliadky aj metodicky. Spracoval metodickú príručku pre miestne samosprávy pod názvom Rómske občianske hliadky v marginalizovaných rómskych komunitách, ktorej cieľom je pomôcť obciam a mestám pri ich zriaďovaní a snahou zapájať Rómov z miestnych lokalít do spolupráce s mestskou políciou.

Myslím si, že finančné prostriedky poskytnuté z alokácie na Lokálne stratégie komplexného prístupu budú zmysluplne využité, pretože zriadením rómskych občianskych hliadok by sa mohlo zamestnať až 300 Rómov, čo znamená lepší život pre ľudí v osadách a v celej obci,“   doplnil Peter Pollák.

 

Späť

Kontakt


© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode