Poskytovanie informácií v súvislosti s vyhlásenými výzvami na predkladanie žiadostí o NFP v rámci OPŽP

30.07.2014 09:14

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie aktualizovalo časť Výzvy – Aktuálne výzvy o možnostiach poskytovania informácií v súvislosti s vyhlásenými výzvami na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Životné prostredie. Informácia pre žiadateľov je zverejnená TU.

Späť

Kontakt


© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode