Informácia Miinisterstva hospodárstva SR o pripravovanej výzve k cestovnému ruchu

10.09.2014 10:16

Bližšie informácie budú zverejnené na webovom sídle MH SR v časti: https://www.mhsr.sk/aktualne-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nfp/128081s a na webovom sídle implementačnej agentúry SIEA v časti: https://www.siea.sk/aktualne-vyzvy/.

 

Späť

Kontakt


© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode