Možnosti rozvoja regiónu po roku 2014

18.12.2014 09:26

Dňa 17.12.2014 sa v priestoroch školiaceho centra GRANÁRIUM v Jablonove nad Turňou uskutočnil seminár Možnosti rozvoja regiónu po roku 2014 ktorý zorganizovala Regionálna rozvojová agentúra v Moldave  nad Bodvou. Cieľom seminára bolo predstaviť možnosti ktoré budú mať v novom programovacom období  predovšetkým menšie obce. Časť seminára bola venovaná aj programovaniu a plánovaniu a v rámci tohto bloku bola predstavená novela zákona o podpore regionálneho rozvoja, ktorá upravuje postup spracovania a štruktúru  Programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja ( PHSR) a tiež metodika pre spracovanie tohto dokumentu. Významnú možnosť pre región  - program LEADER predstavila manažérka MAS KRAS Silvia Pápaiová, ktorá vo svojej prezentácii predstavila najvýznamnejšie projekty realizované na území miestnej akčnej skupiny. Niektoré z týchto projektov realizovaných v Jablonove a jeho okolí si účastníci mohli pozrieť v rámci krátkej exkurzie. Seminár sa ukončil prezentáciu regionálnych produktov z územia MAS KRAS a voľnou diskusiou na aktuálne témy rozvoja regiónu.

-EP-

LINKY:

metodika spracovania PHSR

zákon 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja

zákon 309/2014 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja

Späť

Diskusná téma: Možnosti rozvoja regiónu po roku 2014

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok

Kontakt


© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode