Programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja po novom

04.12.2014 09:02

Zárukou zodpovedného prístupu k rozvoju obce, mesta a regiónu je kvalitne vypracovaný strategický programový dokument na obdobie  minimálne dvoch volebných období – Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja  ( PHSR)

Kvalitný program rozvoja má systémovo, koncepčne riešiť kvalitu života obyvateľov a vytvárať podmienky pre udržateľný rozvoj obce a regiónu. Má zabezpečovať zhodnocovanie miestnych zdroj a to nie len prírodných, ale aj kultúrnych a historických a tiež aj ľudského potenciálu s cieľom dosiahnuť maximálnu hospodársku sebestačnosť obce a regiónu.

Novinky v tejto oblasti

Ministerstvo dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR  s tímom odborníkov vypracovalo metodiku prípravy PHSR, ktorá je spolu s prílohami a formulármi uverejnená na stránke ministerstva ( www.mindop.sk). Táto metodika, na ktorej tvorbe sa podieľala aj RRA Moldava, tvorí rámec ktorého naplnenie nám dáva záruku, že dokument nebude zbytočným rozsiahlym popisným zoznamom nereálnych prianí, ale skutočne zodpovedným strategickým dokumentom na podporu reálneho rozvoja obce a regiónu.

Ďalšou výraznou novinkou v tejto oblasti, ktorú priniesla schválená novela Zákona o podpore regionálneho rozvoja ( zákon č. 539/2008 Z.z.) je Spoločný program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí. Toto riešenie je vhodné predovšetkým pre menšie obce, ktoré v zmysle uvedenej novely si môžu vypracovať pri uplatnení partnerstva s minimálne jednou územne susediacou obcou spoločný program rozvoja obcí.

LINKY:

metodika spracovania PHSR

zákon 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja

zákon 309/2014 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja

-EP-

Späť

Kontakt


© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode