MZ SR posúva termín na prijímanie žiadostí o NFP v rámci výzvy OPZ 2014/2.1/01

02.09.2014 11:01

Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo rozhodlo o predĺžení dátumu prijímania žiadostí o NFP v rámci výzvy OPZ 2014/2.1/01 a o navýšení alokácie výzvy.

Termín uzávierky prijímania žiadostí o NFP sa posúva z pôvodného dátumu 3. septembra 2014 na 15. októbra 2014.

Výška alokácie výzvy sa zvyšuje z pôvodných 10 752 848,68 EUR na 12 394 441,23 EUR.

Zmena platí od 27. 08. 2014.

Aktuálna výzva je zverejnená v sekcii Výzvy v kategórii Aktuálne výzvy.

 

Späť

Kontakt


© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode