Ukážky dobrej praxe využitia ovocinárstva a vinárstva vo vidieckom cestovnom ruchu

30.09.2014 09:43

dňa 25 - 26. 9. 2014 RRA Moldava spoluorganizovala s MAS oz. KRAS  workshop spojený s exkurziu na tému Ukážky dobrej praxe využitia ovocinárstva a vinárstva vo vidieckom cestovnom ruchu. Počas prezentácií  zaujímavú prednášku mal pán Marcel Antal z neziskovej organizácii Brdárka. Staré krajové odrody v oblasti Brdárky a mapovanie čerešňových odrôd v čerešňovom sade boli  inšpiratívnympríkladom využitia ovocinárstva vo vidieckych oblastiach , ktoré ukazujú obrovský potenciál v rozvoji oblasti vidieckeho cestovného ruchu. Krátku ale veˇmi inšpiratívnu prednášku mal Krisztián Ko leszár z Maďarskej Republiky, ktorý sa venuje záchrane starých krajových odrôd v obci Bódvaszilas. Vo svojej prezentácii  predstavil domček ľudových tradícií venovaný ovocinárstvu v prvej polovici 20. storočia , ktorý sa nachádza v obci Bódvaszilas. K domu ľudových tradícií patrí aj záhrada s vysadenými krajovými odrodami jabĺk, hrušiek, sliviek a orechov. Pracovníci RRA Moldava zabezpečovali facilitáciu diskusií.

Späť

Kontakt


© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode