Výzva na predkladanie žiadostí o NFP pre prioritnú os 2 Vedomostná ekonomika, opatrenie 2.1

26.06.2014 08:52

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj oznamuje, že dňa 25. júna 2014 vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o NFP pre prioritnú os 2 Vedomostná ekonomika, opatrenie 2.1 Inovácie a technologické transfery. Výzva spolu s celou dokumentáciou je zverejnená na webovom sídle OPBK v sekcii Aktuálne výzvy (link: https://www.opbk.sk/aktualne-vyzvy/&id=51&page=1)

Všetky potrebné informácie spolu s potrebnými formulármi nájdete v sekcii Aktuálne výzvy.

Späť

Kontakt


© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode