Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rok 2015 sú už zverejnené.

03.10.2014 10:36

V tabuľke uvádzame prehľad termínov uzávierky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie.

Bližšie informácie nájdete na: https://www.culture.gov.sk/podpora-projektov-dotacie/dotacie/dotacie-2015-2c5.html

program

termín uzávierky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie

Obnovme si svoj dom / Národný cintorín

v Martine

16. január 2015

Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií

1. december 2014

Európske hlavné mesto kultúry 2013 - Košice

1. december 2014

Umenie

2. december 2014

Pro Slovakia

15. december 2014

Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva

5. december 2014

Nehmotné kultúrne dedičstvo

a kultúrno-osvetová činnosť

5. december 2014

Kultúrne poukazy

30. jún 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Späť

Kontakt


© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode