Rozvojové partnerstvo

Rozvojové partnerstvo údolia Bodvy sa vytvorilo v roku 2005 na pôde Regionálnej rozvojovej agentúry v Moldave nad Bodvou ako neformálne združenie samospráv a subjektov aktívnych v regionálnom rozvoji na území mikroregiónu Združenia miest a obcí údolia Bodvy (ZMOÚB). Jej cieľom  bola koordinácia spoločného postupu pri zabezpečovaní úloh v oblasti regionálneho rozvoja na území ZMOÚB a príprava mikroregiónu na program LEADER Dňa  8.7.2008 sa na ustanovujúcom sneme partnerstvo inštitucionalizovalo do formy občianského združenia. O toho okamihu aktivity a agendy v rámci programu prešli z RRA do komeptencie novovzninutého sujektu. RRA Moldava tak naplnila cieľ porgramu : Vytvorenie funkčného multisektorového partnerstrva zameraného na integrovaný rozvoj územia údolia Bodvy. Prehľad aktivít v období rokov 2005- 2008 v rámci programu sú na stránke www.leader.rramoldava.sk , Aktivity Partnerstva po jeho inštitucionalizácii sú na stránke www.bodva.sk.

Spracovaním Integrovanej stratégie rozvoja údolia Bodvy skončila spolupráca  RRA  Moldava so združením Rozvojové partnerstvo údolia Bodvy o.z.

Kontakt


© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode