Poradca pre miestny rozvoj

PORADCA PRE MIESTNY ROZVOJ je vlastným projektom RRA Moldava a je zamerný na posilnenie a rozvoj inštitucionálneho zázemia regionálneho rozvoja na miestnej úrovni a na rozvoj ľudských zdrojov v údolí Bodvy. Projekt bol v rokoch 2008-2009 pilotne realizovaný v obciach Paňovce a Chorváty s veľmi dobrými výsledkami. 

V rámci projektu RRA Moldava poskytne svoje odborné kapacity pre vybrané obce v údolí Bodvy v rozsahu 100, 50 alebo 24 hodín ročne / obec na riešenie rozvojových aktivít v obci v nasledovných oblastiach:

 • budovanie inštitucionálneho zázemia regionálneho rozvoja v obci
 • posilňovanie a rozvoj ľudských kapacít,
 • motivácia občanov,
 • identifikácia a inventarizácia miestneho potenciálu,
 • spracovanie nových projektových zámerov na základe reálnych možností a potrieb obce
 • riešenie individuálnych potrieb obce v oblasti rozvoja

Odborné kapacity poskytuje RRA Moldava prostredníctvom svojich expertov, ktorí priamo na mieste v obci pomáhajú samospráve riešiť dohodnuté úlohy na základe vopred dohodnutého časového harmonogramu. Experti majú za sebou podporu organizácie špecializujúcej sa na regionálny rozvoj a pôsobiacej v regióne už 13 rokov. RRA Moldava je členom Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr na Slovensku a spolupracuje s partnermi zo Slovenska a zo zahraničia.

Garantované výstupy na rok 2010 pre obec:

 • vyhodnotenie plnenia PHaSR
 • 10 nových projektových zámerov
 • 3 zámery rozpracované na úroveň Logickej matice
 • 1 nová kultúrno-spoločenská prípadne prezentačná akcia v obci
 • 1 prezentačný panel o obci rozmerov 900x700 mm

 

 leták PORADCA PRE MIESTNY ROZVOJ

Obce zapojené do programu Poradca pre miestny rozvoj

2013

 • PEDER
 • HAČAVA

2012

 • PEDER

2011

 • PEDER

2010

 • MOLDAVA NAD BODVOU
 • PAŇOVCE
 • CHORVÁTY

2009

 • PAŇOVCE
 • CHORVÁTY

2008

 • PAŇOVCE

 

Kontakt


© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode