Aktivity pre MDVRR SR

RRA Moldava z titulu zaradenia do Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr realizuje aj úlohy zadávané Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR ( do roku 2009 ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR ) Tieto úlohy reaizujeme na základe každoročne uzatváranej zmluvy a to pravidelne od roku 2000. 

Aj v roku 2012 RRA Moldava aktualizovala informačnú databázu  o okrese Košice okolie, a na základe zmluvy s MDVRR SR spracovala ďalšie požadované údaje ako  chrakteristika okresu  a vybrané štatistické údaje.

V roku 2011 na základe zmluvy s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR RRA Moldava aktualizovala informačnú databázu o okrese Košice - okolie a spracovala ďalšie požadované údaje na základe požiadavky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Charakteristika okresu a štatistické údaje podľa príloha č. 4 zmluvy.

V roku 2010 na základe zmluvy s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR RRA Moldava aktualizovala  informačnú databázu o okrese Košice-okolie 

V roku 2009 na základe zmluvy s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR RRA Moldava spracovala informačnú databázu o okrese Košice-okolie

RRA Moldava v zmysle zmluvy s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR spracovala v roku 2008 databanku základných informácií z územia okresu Košice-okolie a z územia pôsobnosti agentúry. Verejná časť databanky je dostupná na adrese DATABANKA

 

 

 

Kontakt


© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode