IRKOS

Čo je Integrovaný regionálny komunikačný systém ( IRKOS)

IRKOS je jedným z nástrojov na informovanie obyvateľov regiónu o realizovaných a pripravovaných rozvojových aktivitách, kultúrnych, spoločenských a športových akciách , ale aj o regióne samotnom. Je napojený na Prezentačné a informačné centrum Regionálnej rozvojovej agentúry v Moldave nad Bodvou ( RRA Moldava) čo umožňuje informovať aj o problematike čerpania štrukturálnych fondov.

Prečo je integrovaný

Tento systém integruje miestne, regionálne ale aj celoštátne informácie a sprostredkováva ich širokej verejnosti prístupnou formou. Informácie z jednej obce sa dostávajú do celého regiónu a informácie z regiónu a EÚ do jednotlivých obcí.

Viac informácií najdete na stránke

Kontakt


© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode