Spolupráca na realizácii projektov

 

2012  __________________________________________________________

Séria cezhraničných festivalov tradičnej kultúry v údolí Bodvy

Realizátorom projektu je obec PederBódvaszilasi Református Egyházközség. Realizáciu projektu finančne podporil Višegrádsky fond. 

Projekt rieši  obnovenie cezhraničných vzťahov obyvateľov bývalej Turnianskej stolice a zanikajúce medzigeneračné  ale aj komunitné väzby.  Aktivity projektu sú zamerané na oživenie nielen spoločenského života, ale aj na znovu nadviazanie kontaktov obyvateľov na dvoch stranách hranice prostredníctvom prezentácie folklóru , zvykov, remesiel a gastronómie. na troch medzinárodných festivaloch.

RRA Moldava spracovala projekt, poskytla odborné poradenstvo pri jeho realizácii a zúčastňuje sa aktivít projektu

viac informácií získate na stránke projektu

 

2011  __________________________________________________________

Kontakt


© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode