Projekty spracované RRA

2013  ________________________________________________________________

č. žiadateľ                    vyhlasovateľ výzvy Názov rozpočet
1 Obec PEDER Nadácia SLSP Peder- miesto festivalov tradičnej kultúry 9 790 EUR
2 Obec PEDER Visegrad found Enlived traditional folklor celebrations 12 838 EUR
3 Obec PEDER Visegrad found Frienship and Culture Know no Boundaries

4 577   EUR

4 Obec PEDER Úrad Vlády Letný festival tradičnej kultúry 4 943  EUR
5 Obec PEDER Ministerstvo zahraničných vecí SR Rôzne kultúry - jeden región                                  

12 958   EUR

2012  ________________________________________________________________

č. žiadateľ vyhlasovateľ výzvy Názov rozpočet
1 Obec PEDER KSK Druhý letný festival ľudovej kultúry 3 460 EUR
2 Obec PEDER Karpatská Nadácia Vytvorenie centra pre zachovanie tradičnej ľudovej kultúry 2 814 EUR
3 Obec PEDER Nadácia Ekopolis Oddychová zóna 3 177 EUR
4 Obec PEDER Nadácia VÚB Skutočná vôňa chleba 2 295 EUR
5 Obec PEDER Nadácia Allianz Dopravná výchova hrou

911    EUR

6 Obec PEDER KSK -TERRA INCOGNITA Objavte tradičné hodnoty vidieka 18 342 EUR
7 Spoločnosť rodičov pri 1. MŠ Nadácia Allianz Naučme sa hrou - ako to chodí na cestách

856 EUR

8 Obec PEDER Nadácia Orange Spoločný komunitný priestor 1 761 EUR
9 Obec PEDER Nadácia Ekopolis Zelená Škola- šetríme energiou 4 000 EUR
10 Obec PEDER Visegrad fund Cezhraničný festival ľudovej kultúry 11 955 EUR
11 Obec PEDER Nadácia SPP Detský tábor ľudového umenia 1 628 EUR
12 Obec PEDER Nadácia VUB Tábor ľudovej kultúry 1 305 EUR
13 Obec PEDER Bethlen Gábor Alap Dožinkový festival 350 EUR

2011  _______________________________________________________________

č. žiadateľ              vyhlasovateľ výzvy Názov rozpočet
1 Obec PEDER Nadácia Orange Ihrisko pod orechom - priestor pre všetkých                       2 797 EUR
2 Obec PEDER Karpatská Nadácia Leto v Pederi - nájdime si znova k sebe cestu 4 101 EUR
3 Obec PEDER Nadácia Pontis Zelená oáza - priestor pre všetkých 2 418 EUR
4 Obec PEDER Nadácia SPP Tradícia a kultúra spája komuniktu 2 955 EUR
5 Obec PEDER Visegrad Found Bodva Valley cross-border tradition keeping festival series

7 243    EUR

6 Obec PEDER

Program cezhraničnej spoluprácie HU-SK

Tradičné remeslá vínnej cesty ako produkt cestovného ruchu 965 611 EUR
7 Obec PEDER Nadácia EKopolis Telená oáza -priestror pre všetkých 3 177 EUR
8 Spoločnosť rodičoc pri 1.MŠ Nadácia VÚB Spojme sily, aby sa naše deti mali kde hrať 1 697 EUR
9 Obec PEDER Karpatská Nadácia Prírodné multifunkčné ihrisko 4 540 EUR
10 Obec PEDER Nadácia SPP Centrum na zachovanie tradičného ľudového umenia 2 282 EUR

2010  _______________________________________________________________

Kontakt


© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode