Územie pôsobnosti RRA Moldava

Územie pôsobnosti RRA je určené územím členov RRA z radov samosprávy. Pri vzniku RRA v roku 2000 územie pôsobnosti predstavoval okres Košice okolie zastúpené členom - Združením miest a obci okresu Košice-okolie ( ZMOKO). Keď v roku 2007 zo združenia ZMOKO vystúpli obce ležiace vo východnej časti okresu Košice-okolie, územie samotného združenia a tým aj pôsobnosti RRA sa obmedzila na západnú časť okresu. Prostredníctvom nového člena RRA - občianskeho združenia KRASTURIST o.z. sa územie pôsobnosti rozšírilo o územie obcí juhovýchodnej časti okresu Rožňava, ležiace doline riečky Turne, ktoré plynule naväzuje na údolie Bodvy. Úlohy v rámci zmluvy s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR však RRA Moldava naďalej realizuje na celom území okresu Košice-okolie.

Kontakt


© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode