Zelená pre seniorov 2012

16.03.2012 12:06

Počet obyvateľov Slovenska starších ako 60 rokov sa v posledných rokoch neustále zvyšuje a v budúcnosti bude ďalej narastať. Starnutie, tak ako iné etapy života človeka, má svoje zákonitosti, sprevádzajú ho rôzne zmeny, na ktoré je potrebné sa pripraviť a adaptovať. So starnutím či starobou je spojených aj množstvo problémov a starší ľudia neraz ostávajú na okraji spoločnosti.

Nadácia Orange v spolupráci s Centrom pre filantropiu, n.o. sa svojimi aktivitami snaží vždy reagovať na aktuálnu situáciu v spoločnosti a riešiť oblasti, ktoré sú deficitné. V oblasti podpory sociálnej integrácie znevýhodnených skupín preto Nadácia Orange v spolupráci s Centrom pre filantropiu, n.o. vyhlasuje už štvrtý ročník grantového programu zameraného na zlepšovanie kvality života seniorov.


Cieľovou skupinou programu sú seniori, ľudia v poproduktívnom veku (nad 60 rokov), ktorí sú ohrození sociálnym vylúčením, nedostatkom sociálnych kontaktov, hľadajú nový zmysel života, potrebujú pomôcť pri adaptácii na novú životnú situáciu.
 
V programe budú podporené zaujímavé, inovatívne projekty zamerané na cieľovú skupinu seniorov, ktoré prioritne riešia ich integráciusebarealizáciu a prispievajú k zvyšovaniu kvality života seniorov najmä prostredníctvom:
 
  • Vzdelávacích aktivít
  • Sebarealizácie seniorov v rôznych oblastiach
  • Podpory samostatnosti, autonómie a nezávislosti
  • Integračných aktivít
 Do programu sa môžu zapojiť mimovládne organizácie, obce a mestá, zariadenia poskytujúce sociálnu starostlivosť a rozpočtové organizácie.
 
Rozpočet programu:                                                80 000 eur
Maximálna suma na jeden projekt:                           2 000 eur
 
Dôležité termíny:

Uzávierka podávania žiadostí:                                     21.3.2012
Zverejnenie výsledkov:                                                30.4.2012
Realizácia:                                                            máj - október 2012
 
 
Podrobnejšie informácie o programe a kritériách pre žiadateľov nájdete TU alebo v časti Sťahuj.

Späť

Kontakt


© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode