zasadnutie ZMOÚB

26.11.2009 21:46

V stredu predpoludním (25. novembra) sa v priestoroch Podnikateľského inkubátora uskutočnilo zasadnutie Združenia miest a obcí Údolia Bodvy. Po otvorení predsedom združenia I. Zachariašom sa prítomným predstavilo o. z. Spolok C+S prezentáciou stredoeurópskeho multimediálneho portálu teleprior.eu. V podstate ide o medzinárodný internetový portál, ktorý prezentuje osobnosti a pamätihodnosti Slovenska, Poľska, Maďarska, Slovinska a Českej republiky. Následne informovala prítomných predsedníčka RP Údolia Bodvy A. Pappová a riaditeľ RRA E. Petrik o stave projektu LEADER, v rámci ktorého je potrebné podať príslušné materiály do 31. januára 2010. Ide o projekt v rámci ktorého je možné čerpať 2 milióny Eur pre rozvoj regiónu Údolia Bodvy. Zarezonovala aj v minulosti skloňovaná téma regionálneho televízneho vysielania. Dôležitým bodom zasadania bolo aj schválenie aktualizácie stanov ZMÚB pre účely zavedenia a prevádzkovania optickej siete Údolia Bodvy. Prítomní prerokovali aj podmienky účasti obcí v projekte medzi ktorými je aj 30% napojiteľnosť domácností v regióne, založenie neziskovej organizácie, ktorá bude sieť spravovať a kofinancovanie projektu vo výške 5%. V závere zasadania inicioval riaditeľ RRA E. Petrik diskusiu o budúcnosti Regionálnej rozvojovej agentúry v regióne s tým, že agentúra je schopná ďalej pracovať v regióne za podmienok, že bude dostatočný záujem o jej služby.

Späť

Kontakt


© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode