Zasadnutie ZMOÚB

13.01.2010 21:41

V utorok (12. januára) predpoludním sa v priestoroch Podnikateľského inkubátora uskutočnilo prvé tohoročné zasadanie Združenia miest a obcí Údolia Bodvy. Najdôležitejším bodom rokovania bola správa o stave projektu LEADER, ktorú prítomným predniesol riaditeľ RRA E. Petrik a manažér Rozvojového partnerstva Bodva L. Bartók. Zo správy vyplynulo, že Integrovaná stratégia je v podstate hotová a po schválení celého projektu členskou schôdzou bude môcť byť tento podaný na Ministerstvo pôdohospodárstva. V diskusii zarezonovala aj potreba zapojiť do členstva všetky obce regiónu, aby sa tak vytvorilo kompaktné kooperujúce prostredie, ktoré v prípade schválenia projektu bude schopné spoločne uvažovať o regióne ako celku. V ďalšom bode sa prítomní zaoberali doriešením platových pomerov v rámci inštitúcií ZMOÚB a na spoločnom stavebnom úrade. Prejednali aj návrh realizácie vysielania regionálnej televízie Údolia Bodvy s tým, že prítomní starostovia do mesiaca zámer prednesú a prejednajú v rámci zasadaní Obecných zastupiteľstiev, aby sa následne dalo vypísať verejné obstaranie na výrobu programu. V ďalšom bode zástupca primátora mesta L. Iván informoval o projekte cyklotrasy „Historická vínna cesta na bicykli“, ktorý podali spoločne mestá Moldava nad Bodvou a Encs. Nakoľko plánovaná cyklotrasa sa dotýka aj niektorých obcí Údolia Bodvy, vyzval zástupca primátora starostov týchto obcí o spoluprácu, pri realizácii projektu. V prípade úspešného schválenia celého zámeru by sa v tomto prípade jednalo o investíciu 284 000 €, z ktorých by Moldava čerpala 146 000 € s kofinancovaním vo výške 7 100 €. Krátko popoludní sa zasadanie ZMOÚB skončilo.

-dodi-

Späť

Kontakt


© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode