Zamestnanecký grantový program Pomocná ruka

17.05.2010 10:10

Zamestnanecký grantový program Pomocná ruka

 

 PwC Nadačný fond je iniciatíva spoločnosti PricewaterhouseCoopers na Slovensku podporovať správne veci. Túto iniciatívu môžu podporiť zamestnanci PwC prostredníctvom odporúčania projektu do Zamestnaneckého grantového programu Pomocná ruka. Prostriedky vo Fonde sú symbolom dôvery a prejavom záujmu podporiť transparentné a prospešné projekty, ktorých realizácia by inak bola sotva možná.

 Zameranie programu

O grant môžu zažiadať organizácie, ktorých projekt bude napĺňať nasledovné zámery:

 • ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb,
 • podpora športu bez vekového obmedzenia, podpora a rozvoj telesnej kultúry
 • poskytovanie sociálnej pomoci,
 • zachovanie kultúrnych hodnôt,
 • podpora vzdelávania,
 • ochrana ľudských práv,
 • ochrana a tvorba životného prostredia,
 • veda a výskum.

 Odporúčanie zamestnanca

O podporu sa môže uchádzať len projekt, ktorý odporučí zamestnanec spoločnosti PwC. Žiadosť o grant vypracuje mimovládna organizácia, alebo príspevková organizácia. Zamestnanec PwC k nej však musí napísať spolu so svojím menom krátke odporúčanie, ktoré žiadateľ o grant vpíše do projektového formulára. Žiadosť o grant musí byť podaná cez elektronický formulár na portáli www.darca.sk, na ktorom si žiadateľ vytvorí svoje osobné konto. Osobné konto vzniká zaregistrovaním sa na stránke www.darca.sk. Na overenie funkčnosti pri registrovaní uvedenej e-mailovej adresy Vám na ňu systém zašle e-mail. Pre prihlásenie sa na stránku www.darca.sk treba kliknúť na link a potvrdiť údaje.  

 Výška grantu

Maximálna výška grantu je 1.500 €, pričom výška grantu môže byť hodnotiacou komisiou krátená v závislosti od kvality projektu, ako aj od množstva prijatých projektov.

 Kto môže žiadať o grant

 • Mimovládne organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy, účelové zariadenia cirkví)
 • Príspevkové organizácie (školy)
 • Samospráva (mestá, obce)

O grant sa nemôžu uchádzať podnikateľské subjekty, ani fyzické osoby.

 Časový harmonogram

1.4.2010   

Vyhlásenie grantového programu

31.5.2010

Uzávierka pre prijímanie žiadostí do grantového programu

1.6.2010–30.6.2010

Triedenie a kontrola žiadostí, výber 10 projektov komisiou pre hlasovanie

 

1.7.2010–31.8.2010 

Celofiremné hlasovanie zamestnancov PwC

15.9.2010 

16.9.2010–30.9.2010

Oznámenie výsledkov grantového programu

Zmluvy s úspešnými žiadateľmi, poukazovanie prostriedkov (90 %)

do 30.6.2011

Realizácia projektov, monitoring

15.7.2011

Uzávierka pre prijímanie záverečných správ

15.7.2011–31.7.2011

 

Kontrola záverečných správ, vyúčtovanie, druhá splátka  (10 %)

V prípade záujmu o konzultáciu, kontaktujte Norberta Maura z Nadácie Pontis (tel. 02/5710 8123 norbert.maur@nadaciapontis.sk

Bližšie informácie: www.darca.sk

Späť

Kontakt


© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode