Zamestnanecký grantový program ČSOB

04.10.2011 10:03

Názov výzvy

Zamestnanecký grantový program ČSOB

Vyhlasovateľ

Nadačný fond ČSOB

Platnosť výzvy

Výzva je platná  do 21. októbra 2011

Výška podpory

Prostredníctvom grantového programu bude prerozdelených celkovo 28 275,55 EUR

Minimálna výška príspevku na jeden projekt je 500,- EUR

Maximálna výška príspevku na jeden projekt je 2 000,- EUR

 

Oprávnení žiadatelia:

  • mimovládne organizácie (nadácie, občianske združenia, účelové zariadenia cirkví, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy)
  • materské, základné a stredné školy

Prioritne budú podporené projekty v oblasti podpory vzdelávania, športu, ochrany a podpory zdravia, ochrany a tvorby životného prostredia.

 Projekty môžu byť zamerané na nasledovné oblasti:

  • úpravy a oživenie verejného priestranstva
  • zlepšenie činnosti miestnej knižnice, spolku, detského klubu
  • ochrana a tvorba životného prostredia
  • ochrana a podpora zdravia a vzdelávania
  • podpora športu detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých.

O podporu sa môže uchádzať len projekt odporučený zamestnancom ČSOB.

Pri rozdeľovaní podpory bude zohľadnený regionálny princíp, tak aby sa granty spravodlivo dostali na východné, stredné i západné Slovensko.

Žiadosť o grant, ktorú vypracuje mimovládna organizácia, musí byť vyplnená elektronicky na portáli www.darca.sk.

Viac informácií

https://www.nadaciapontis.sk/16489

 

Späť

Kontakt


© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode