Výzva pre MVO v oblasti vzdelávania - Nadácia Orange

05.03.2010 10:44

Grantový program Nadácie Orange

 

 

Otvorená výzva pre MVO v oblasti vzdelávania

 

Nadácia Orange vyhlasuje druhý ročník programu Otvorená výzva pre mimovládne organizácie v oblasti vzdelávania.


Grantový program má ambíciu presadzovať
dlhodobé pozitívne zmeny smerujúce k zvyšovaniu kvality vzdelávania na Slovensku. Chce povzbudiť nové trendy, metódy a prístupy vo vzdelávacom procese, otváranie sa školy vonkajšej komunite a prechod od tradičnej školy na školu modernú.

Podpora sa zameriava na odbornú prípravu a osobnostný rozvoj učiteľov i budúcich učiteľov, na sieťovanie a výmenu informácií medzi pedagogickými pracovníkmi, vytváranie učiteľských platforiem, ale aj na priamu prácu so žiakmi.

O grant sa môžu uchádzať mimovládne organizácie, ktoré:

-sú angažované v oblasti vzdelávania a realizujú aktivity na základných a stredných školách,
- realizujú iniciatívy orientované na pedagógov alebo budúcich pedagógov  základných a stredných škôl

 

Podporené môžu byť nasledovné typy aktivít: 

- rôzne druhy formálneho aj neformálneho vzdelávania

- využívanie nových technológií vo vzdelávaní

- projekty tvorby a vydávania nových učebníc a didaktických pomôcok

- aktivity zamerané priamo na prácu so žiakmi


Pomoc je určená aj pre vzdelávacie a osvetové kampane a ďalšie aktivity v oblasti enviromentálnej výchovy, multikulturalizmu, ľudských práv, výchovy k tolerancii, prevencii násilia a pod.

Celkový rozpočet programu:
40 000 €

Maximálna podpora pre jeden projekt: 2 500 €


Dôležité termíny:

Uzávierka podávania žiadostí: 10.3.2010
Vyhlásenie výsledkov: 6.4.2010
Realizácia projektov: apríl - október 2010

 

Bližšie informácie: www.nadaciaorange.sk

 

Späť

Kontakt


© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode