Výzva nadacie VUB Chceme vrátiť nádej

04.10.2011 09:59

Názov výzvy

Chceme vrátiť nádej

Vyhlasovateľ

Nadácia VÚB

Platnosť výzvy

Výzva je platná od 26. septembra do 2. novembra 2011

Výška podpory

Prostredníctvom programu bude rozdelených celkovo 50 000,- EUR

Maximálna výška príspevku na jeden projekt je 2 000,- EUR

Oprávnení žiadatelia:

  • mimovládne neziskové organizácie (nadácie, občianske združenia, účelové zariadenia cirkví, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby)
  • príspevkové a rozpočtové organizácie (školy, samospráva)

O grant sa môže uchádzať projekt, ktorý odporučí zamestnanec skupiny VÚB, pričom cenená bude priama účasť zamestnanca pri realizácii projektu. Projekt predkladá organizácia s právnou subjektivitou, nie zamestnanec. Nepožadujeme, aby bol formulár podpísaný zamestnancom VÚB skupiny.

Cieľom programu je zvýšenie kvality života v miestnych komunitách, kde žijú alebo pôsobia zamestnanci skupiny VÚB, a to v oblasti vzdelávania, charity a voľnočasových aktivít pre deti a mládež.

Poznámka

Schválené projekty sa budú môcť realizovať v období od februára do septembra 2012.

Pri predkladaní projektu je potrebné sa naskôr zaregistrovať na internetovej stránke    https://nadaciavub.egrant.sk/.   

Viac informácií

https://www.nadaciavub.sk/Default.aspx?CatID=75

 

Späť

Kontakt


© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode