Výzva č. 1/2011 na predkladanie projektov v programe Terra Incognita

05.08.2011 11:37

 

Prvú výzvu na predkladanie projektov v rámci programu Košického samosprávneho kraja (KSK) „Terra Incognita  - Krajina nespoznaná“ vyhlásil KSK a Karpatská nadácia ako sprostredkovateľský orgán. Zámerom programu je posilnenie regionálneho rozvoja, zlepšenie kvality života obyvateľov v regióne na trasách historických ciest - Železnej, Vínnej a Gotickej prostredníctvom kultúrnych aktivít a rozvojom turistických ponúk.

Viac informácii najdete na stránke KSK

Späť

Kontakt


© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode