Upozornenie pre komunitné centrá na povinnosť požiadať o zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb

04.06.2014 07:59

V súvislosti s novelou zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, ktorá je účinná od 01.01.2014 Vás upozorňujeme že v súlade s ustanovením § 110j zákona č.488/2008 Z. z. sú právnické alebo fyzické osoby, ktoré vykonávali k 31.decembru 2013 činnosti, ktoré majú charakter odborných, obslužných a ďalších činností v komunitnom centre alebo v rámci terénnej sociálnej služby krízovej intervencie podľa zákona účinného od 1.januára 2014, povinné požiadať príslušný vyšší územný celok o zápis do registra do 30.júna 2014. Ak táto povinnosť zo strany komunitných centier nebude splnená, nebudú sa môcť zapojiť do Národného projektu Komunitné centrá.
V tejto súvislosti Vám dávame do pozornosti žiadosti o zápis do registra poskytovateľa služieb (žiadosť) spolu s kontaktmi na príslušný sociálny odbor (kontakt) v rámci jednotlivých samosprávnych krajov. Pre účely zobrazenia žiadosti alebo kontaktu na jednotlivé samosprávne kraje je potrebné kliknúť na oranžový text uvedený vedľa jednotlivých samosprávnych krajov v nasledujúcom texte: 

-ISRRA-

Späť

Kontakt


© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode