Súťaž Maľba

31.05.2010 09:43

Súťaž Maľba

 

Dlhodobým projektom v nadačnom programe pre Umenie je výtvarná súťaž Maľba – Cena Nadácie VÚB za maliarske dielo pre mladých umelcov, ktorej cieľom je podporiť tvorbu mladých výtvarníkov a vytvoriť vhodné podmienky pre ich etablovanie sa na profesionálnej umeleckej scéne. Cena je každoročne udeľovaná dielam profesionálnych výtvarných umelcov od 24 do 35 rokov za konkrétne diela prihlásené do súťaže samotným autorom. Piaty ročník súťaže bude vyhlásený 7. júna 2010.
 

 Vízia

Nadácia VÚB sa v rámci svojej činnosti a nadačného programu pre Umenie pokračuje v celospoločenskej aktivite na podporu súčasného výtvarného umenia. Je ňou prestížna a jedinečná výtvarná súťaž v odbore maliarstvo Maľba – Cena Nadácie VÚB za maliarske dielo pre mladých umelcov.   

 Poslanie

Poslaním súťaže je podporiť súčasné slovenské výtvarné umenie a spôsobom motivujúcim umelcov i verejnosť prispieť k jeho propagácii, čo najväčšmi ho priblížiť verejnosti, a najmä pomôcť mladým umelcom odštartovať profesionálnu kariéru.

 Odmena

Odmenou pre víťazov výtvarnej súťaže Maľba je:
1. miesto -  finančná odmena vo výške 10 000 EUR
2. miesto -  finančná odmena vo výške 6 500 EUR
3. miesto -  finančná odmena vo výške 3 500 EUR

 

Ostatní účastníci súťaže (20 v užšom výbere) spolu s jej víťazmi:
• budú môcť vystaviť svoje súťažné obrazy na výstave usporiadanej a otvorenej pri príležitosti vyhlásenia výsledkov súťaže Maľba
• budú mať svoje súťažné obrazy spolu s profesným prierezom tvorby uverejnené v katalógu 
• budú mať svoje súťažné obrazy spolu s profesným prierezom tvorby uverejnené vo virtuálnej galérii na stránke www.nadaciavub.sk

 Hodnotenie

• súťaž má dve hodnotiace kolá
• 1. kolo: hodnotenie odborníkov z radov výtvarných teoretikov a profesionálov na základe digitálnej vizualizácie, znalosti autorov a ich diela. Porota odporučí na short list 20 malieb.
• 2. kolo: predmetom hodnotenia budú len najlepšie diela, tzv. short list v počte 20 obrazov. Inštalované originály diel bude hodnotiť tzv. rozšírená porota, zložená z odbornej poroty a zástupcu VÚB.

 

Bližšie informácie: www.nadaciavub.sk

Späť

Kontakt


© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode