Sprievodca čerpaním fondov EÚ v údolí Bodvy

03.04.2008 13:48

Regionálna rozvojová agentúra v Moldave nad Bodvou s podporou nadácie Szülődüld Alap realizovala v druhej polovici roka 2007 projekt s názvom: Önkormányzati és EU források igénybevételét elősegítő programok támogatása Bódva völgyében. 

Cieľom projektu bolo pomôcť predovšetkým samosprávam a podnikateľom prijateľnou formou získať prehľad o možnostiach čerpania finančných zdrojov z fondov EÚ a poskytnúť potrebné informácie pre zorientovanie sa v tejto problematike. V rámci projektu sa uskutočnila séria informačných  školení o základných pravidlách pri spracovaní projektov. Pre uľahčenie orietnácie v tejto pomerne zložitej problematike bol spracovaný manuál a informačné CD, ktoré obsahujú dostupné údaje o možnostiach čerpania finančných prostriedkov z fondov EÚ v období rokov 2007-2013. Tento manuál bude priebežne doplňaný o nové informácie a v elektronickej forme bude k dipozícií aj po ukončení projektu v Informačom centre Regionálnej rozvojovej agentúry. Tu sú k dispozícii aj veľkoplošné informačné panely vyrobené v rámci projektu s prehľadne usporiadanými základnými informáciami o možnostiach čerpania prostriedkov z fondov EÚ.

Aktivity realizované v rámci projektu umožnili v regióne zjednodušiť a viac sprístupniť tok informácií a vytvorili predpoklady pre rýchlu  reakciu na jednotlivé výzvy . Sprievodca v elektronickej verzii

 

 

 

Späť

Kontakt


© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode