Správy o napĺňaní priorít a cieľov NSRR SR

23.05.2014 21:18

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja uverejnilo na svojej web stránke správy samosprávnych krajov o napĺňaní priorít a cieľov Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Bratislavský samosprávny kraj - správa o napĺňaní priorít a cieľov NSRR SR

Košický samosprávny kraj - správa o napĺňaní priorít a cieľov NSRR SR

Banskobystrický samosprávny kraj - správa o napĺňaní priorít a cieľov NSRR SR

Prešovský samosprávny kraj - správa o napĺňaní priorít a cieľov NSRR SR

Žilinský samosprávny kraj - správa o napĺňaní priorít a cieľov NSRR SR

Trenčiansky samosprávny kraj - správa o napĺňaní priorít a cieľov NSRR SR

Nitriansky samosprávny kraj - správa o napĺňaní priorít a cieľov NSRR SR

https://www.telecom.gov.sk/index/open_file.php?file=regrozvoj/dokumenty/Trnavsky_kraj___sprava.pdf

 

Späť

Kontakt


© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode