RRA prezentovala región a úspešné projekty

29.06.2012 09:33

Regionálna rozvojová agentúra sa dňa 28.6.2012 zúčastnila v priestoroch OC Optima v Košiciach výstavy Pestré mestečko neziskových organizácií, ktoré už po štvrtý krát zorganizovala Karpatská Nadácia. Pestré mestečko už tradične predstavuje verejnosti úspešné mimovládne organizácie, ktoré sa venujú rôznym témam a často tak napĺňajú tie potreby v spoločnosti, ktorým sa dostatočne nevenuje štát, samosprávy ani podnikateľský sektor. RRA Moldava prezentovala údolie Bodvy a úspešné projekty z regiónu podporené Karpatskou nadáciou a na ktorých sa RRA podieľala. Z obce Chorváty sme prezentovali projekt Vybudovanie detského ihriska, ktorý sa realizoval v roku 2009 a jeho zámerom bolo vytvoriť priestor pre hry detí a zároveň a miesto pre stretávanie sa obyvateľstva. Realizácia projektu prispela k zvýšeniu estetickej hodnoty verejných priestorov v obci. Z obce Peder bol predstavený projekt Leto v Pederi realizovaný v roku 2011, ktorého výstupom je murované ohnisko, altánok a séria kultúrno-spoločenských podujatí a založenie tradície podujatí v obci podnázvom Letný festival. Obidva tieto projekty boli spracované a realizované v rámci nášho programu Poradca pre miestna rozvoj.

Našu prezentáciu spestrila pernikárka pani Stašková z Pedera, ktorá predvádzala zdobenie perníkov. Možnosť vlastnoručne si ozdobiť perník využilo okolo 200 návštevníkov, predovšetkým detí. Jeden z najaktívnejších členov RRA Moldava - Občianske združenie KRASTURIST o.z prezentovalo prvý a zatiaľ aj jediný ucelený produkt cestovného ruchu na území údolia Bodvy – Turnianskú vínnu cestu.

Späť

Kontakt


© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode