Prezentácia regiónu a úspešných projektov

17.06.2013 09:41

RRA Moldava sa aj tento rok zúčastnila prezentácie v priestoroch OC OPTIMA Košice v rámci Pestrého mestečka neziskových organizácií, ktoré pravidelne usporiadúva Karpatská Nadácia.

Pestré mestečko už tradične predstavuje verejnosti úspešné mimovládne organizácie, ktoré sa venujú rôznym témam a často tak napĺňajú tie potreby v spoločnosti, ktorým sa dostatočne nevenuje štát, samosprávy ani podnikateľský sektor. RRA Moldava podobne ako v roku 2012 prezentovala formou veľkoplošných výstavných panelov potenciál územia pôsobnosti RRA a úspešné projekty z regiónu podporené Karpatskou nadáciou a na ktorých sa RRA podieľala.

Prvým z projektov bol projekt z obce  Vybudovanie detského ihriska z obce Chorváty, ktorý sa realizoval v roku 2009 a jeho zámerom bolo vytvoriť priestor pre hry detí a zároveň a miesto pre stretávanie sa obyvateľstva. Realizácia projektu prispela k zvýšeniu estetickej hodnoty verejných priestorov v obci. Z obce Peder bol predstavený projekt Leto v Pederi realizovaný v roku 2011  ktorého výstupom je murované ohnisko, altánok a séria kultúrno-spoločenských podujatí a založenie tradície podujatí v obci podnázvom Letný festival.  Z obce Peder bol predstavený tiež projekt  Vytvorenie centra na zachovanie tradičného ľudového umenia, ktorý sa realizoval v roku 2012 a jeho výstupom je klasická vidiecka pec vhodná na pečenie chleba, pečiva ale aj na prípravu rôznych iných tradičných jedál. Všetky tri  projekty boli spracované a realizované v rámci nášho programu Poradca pre miestny rozvoj.

Našu prezentáciu aj v tomto roku spestrila pernikárka pani Stašková z Pedera, ktorá predvádzala zdobenie perníkov. Návštevníci mali možnosť vlastnoručne si ozdobiť perník čo využilo okolo 150 návštevníkov, predovšetkým detí. Jeden z najaktívnejších členov RRA Moldava - Občianske združenie KRASTURIST o.z prezentovalo prvý a zatiaľ aj jediný ucelený produkt cestovného ruchu na území údolia Bodvy – Turnianskú vínnu cestu. Súčasťou prezentácie bola aj ochutnávka vín z oblasti pod Soroškou.

Späť

Kontakt


© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode