Nové kultúrne podujatia v údolí Bodvy

26.04.2012 08:19

Obec Peder v rámci programu Poradca pre miestny rozvoj v prvom štvrťroku 2012 získala prostredníctvom dvoch projektov spolu  6274 EUR na realizáciu kultúrnych podujatí v rámci krátkodobej stratégie rozvoja obce.

Prvým z projektov bol spracovaný pre účely žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu KSK vo výške 3460 EUR. Dotácia bola poskytnutá na projekt  Druhý letný festival ľudovej kultúry. Cieľom projektu je   Usporiadanie druhého ročníka Letného festivalu ľudovej kultúry určeného pre rôzne vekové skupiny a smerujúceho k zachovaniu tradičnej ľudovej kultúry a k posilneniu identity vidieckej komunity. Prvý festival sa uskutočnil v roku 2011 a mal kladný ohlas nielen u obyvateľov obce ale aj z obcí z blízkeho okolia. V rámci festivalu sa predstavia tradičné jedlá, remeslá a folklór. Predstavia sa tu súbory a remeselníci nielen z obce a jej okolia ale aj zo zahraničia.  Súčasťou programu bude okrem prezentácie prezentácie tradičných remesiel, folklóru a gastronómie aj súťaž vo varení tradičných kotlíkových jedál, do ktorej sa bude môcť zapojiť aj verejnosť. 

Druhým úspešným projektom je projekt Vytvorenie centra na zachovanie tradičného ľudového umenia, podporený Karpatskou nadáciu sumou 2814 EUR a jeho cieľom je založiť Centrum na zachovanie tradičného ľudového umenia v obci Peder. V tomto centre sa bude budú prezentovať nielen tradičný folklór ako  piesne, tance a divadelné hry, ale aj tradičnú kuchyňu našich starých mám. Na ploche 50 x 50 metrov vedľa obecného úradu, kde sa už takisto v rámci projektu  vybudoval altánok, sa dobuduje tradičná pec s varnou platňou. Takto sa vytvoria podmienky na celoročnú činnosť centra a na realizáciu aktivít v oblasti tradičnej gastronómie.

Pomocou  série festivalov, ukážok tradičných zvykov, ochutnávok jedál a ukážok starých remesiel sa tak bude môcť predovšetkým mladšia generácia, ale aj široká verejnosť oboznámiť s tradičnými  hodnotami vidieka. Zároveň sa vytvorí reálny základ pre zaujímavý produkt cestovného ruchu určený predovšetkým rodinám s deťmi z mestského prostredia.

Vďaka obom projektom a už bežiaceho projektu podporeného Višegrádskym fondom sa v roku 2012 v obci uskutoční 6 akcií, ktorých sa zúčastnia nielen miestni obyvatelia, ale budú prístupne aj širokej verejnosti.

  •  II. Ročník Letného festivalu
  •  Festival lekváru
  •  Ochutnávky jedál z pece
  •  Varenie kotlíkových jedál
  •  Dožinkový festival
  •  Pečenie medovníkov

Späť

Kontakt


© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode