Najväčší ekoprogram sveta otvára na Slovensku už šiesty ročník

17.05.2010 09:38

Už šiestykrát sa môžu slovenské školy zapojiť do medzinárodného vzdelávacieho ekoprogramu Zelená škola a pripojiť sa tak k 31 tisíckam škôl v 47 krajinách sveta. Program pomáha realizovať praktickú envirovýchovu a odporúča ho aj Ministerstvo školstva SR. Prístupný je pre všetky materské, základné a stredné školy, ktoré sa do 18. júna 2010 zaregistrujú na www.zelenaskola.sk.

„Zelená škola prináša školám environmentálnu výchovu prepojenú s konkrétnymi praktickými krokmi,“ vysvetľuje manažér programu Radoslav Plánička. „Oproti iným enviroprojektom na Slovensku je výnimočný medzinárodnou metodikou. Tá vedie pedagógov a žiakov k systematickej práci a riešeniu problémov školy i prostredia, v ktorom žijú,“ objasňuje. „Jednou z priorít programu je aktívne zapojenie žiakov. Tí sa z pasívnych účastníkov aktivít menia na súčasť pracovného tímu. Spolu s pedagógmi navrhujú a postupne na škole realizujú environmentálne zlepšenia so zapojením celej školskej komunity.“
Školy zapojené do programu majú k dispozícii metodickú podporu, vzdelávacie a zážitkové workshopy, ale aj možnosť výmeny skúseností s inými školami doma aj v zahraničí. Školám, ktoré úspešne zrealizujú „7 krokov k Zelenej škole“, je udelený medzinárodný certifikát a vlajka siete Eco-Schools. Ten prispieva k zvýšeniu ich konkurencieschopnosti a zviditeľneniu v komunite.

Zapojiť sa do programu školám odporúča aj Ministerstvo školstva SR v rámci Pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok 2010/11. Školy, ktoré chcú byť súčasťou programu v budúcom školskom roku sa musia registrovať do 18. júna 2010 na stránke www.zelenaskola.sk.
V tomto školskom roku je do programu zapojených 112 škôl z celého Slovenska. Koordináciu programu zabezpečuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica. Národným garantom certifikácie je sieť environmentálne-výchovných organizácií ŠPIRÁLA. Generálnym partnerom programu je Východoslovenská energetika a.s.
Projekt na rozvoj programu Zelená škola je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho spoločenstva, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Pravidlá programu, registračný formulár a ďalšie informácie sú dostupné na internetovej stánke www.zelenaskola.sk.

Viac informácií: Radoslav Plánička (manažér programu), tel.: 0915 331 949, e-mail: planicka@zivica.sk

Späť

Kontakt


© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode