Nadačný fond Slovak Telekom

12.05.2010 14:29

Nadačný fond Slovak Telekom podporí mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením

Nadačný fond Slovak Telekom pri Nadácii Intenda vyhlasuje 11. grantové kolo, v ktorom podporí integráciu mladých ľudí s telesným, mentálnym a zmyslovým znevýhodnením do hlavného prúdu spoločnosti prostredníctvom využitia informačných a komunikačných technológií. Tie v tomto programe slúžia ako prostriedok k vytváraniu podmienok pre dôstojný život a k zvyšovaniu jeho kvality, ale aj ako „most“ k vzájomnému porozumeniu a zblíženiu sa týchto skupín obyvateľstva s bežnou populáciou (k integrácii).

Celkovo je pre toto grantové kolo vyčlenená suma 50 000 €,  pričom na jeden projekt  bude poskytnutá podpora maximálne do výšky 5 000 €.  

O granty môžu žiadať občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, organizácie, špeciálne školy (na mimoškolské aktivity), pričom primárnou cieľovou skupinou sú mladí ľudia do 30 rokov s telesným, mentálnym a zmyslovým znevýhodnením a organizácie, ktoré pre nich realizujú projekty.

Žiadosti prijíma Nadácia Intenda od 16. apríla do 28. mája 2010.

Podrobné informácie: www.fondst.sk

Späť

Kontakt


© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode