Moldava sa môže popýšiť novou galériou

04.02.2014 10:01

V sobotu 1. Februára 2014 na Hlavnej ulici č. 52 v Moldave nad Bodvou, v priestoroch bývalej sobášnej siene uskutočnilo slávnostné otvorenie novej galérie, ktorá patrí Kultúrnemu centru Údolia Bodvy a Rudohoria.  Otvorenie galérie bolo súčasne aj oslavou piateho výročia založenia kultúrneho centra, ktoré je rozpočtovou organizáciu Košického samosprávneho kraja.

Galériu otvoril MA. Kupec Michal, riaditeľ KCÚBAR a primátor Moldavy nad Bodvou a zároveň podpredseda KSK Ing. István Zachariaš. Rečníci na slávnostnom otvorení priblížili  podujatia a úspechy  kultúrneho centra, predovšetkým na poli zachovávania tradičnej ľudovej kultúry.

Podujatia Kultúrneho centra Údolia Bodvy a Rudohoria za tých päť rokov činnosti navštívilo niekoľko tisíc návštevníkov. Medzi najznámejšie podujatia patria: Medzinárodné stretnutia Betlehemcov, Cantus Versus, Tanečné domy Hejehuja, LitFest, Putovný festival , Krojový ples,  Výtvarný tábor Údolia Bodvy a Rudohoria, Cserehátsky festival a mnohé ďalšie....

Návštevníci galérie môžu do konca februára vzhliadnuť výstavu fotografií  Tamása István Szenttamásiho, ktorá zachytáva momenty z podujatí kultúrneho centra, prevažne z  Krojového plesu, ktorý je v našom okolí raritou. Výstavu môžu záujemcovia navštíviť počas pracovných dní od 9,00 hod – do 15,00 hod., prípadne po dohode aj v iný čas.

Kultúrnemu centru prajeme k výročiu množstvo ďalších krásnych podujatí,   elánu a tvorivých síl do ďalšej práce.

Lucskay Henrieta

Späť

Kontakt


© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode