Ministerstvo ocenilo výnimočné výkony ľudí vo svojej pôsobnosti

04.11.2013 11:00

Štyridsať osem ľudí  pracujúci v oblasti dopravy, pôšt, cestovného ruchu, regionálneho rozvoja či stavebníctva si dňa 31. októbra 2013 v priestoroch hotela Bôrik v Bratislave prevzalo rezortné ocenenia z rúk vrcholových predstaviteľov ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Medzi ocenenými je aj riaditeľ Regionálnej rozvojovej agentúry v Moldave nad Bodvou Ing. Ervin PETRIK.

Ocenenia ministra dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR sa udeľujú ako ohodnotenie výsledkov práce jednotlivcov, ktorí sa svojou príkladnou prácou zaslúžili o rozvoj a plnenie úloh v oblastiach patriacich do pôsobnosti ministerstva. Ako uznanie práce regionálnych rozvojových agentúr na Slovensku  minister dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR Ján Počiatek udelil tieto  ocenenia za rok 2013:

Pocta ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

  •    Ing. Štefan Repko 
  •    František Jedinák 

Titul ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

  •    Ing. Ervin Petrik
  •    Ing. Peter Pichoňský

Uznanie ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

  •    Mgr. Anton Straka – in memoriam
  •    Ing. František Hromadík

Riaditeľ RRA Moldava pri preberaní ocenenia z rúk štátneho tajomníka MDVRR SR Viktora Stromčeka

-EP-

Späť

Kontakt


© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode