International Visegrad Fund

02.05.2012 12:46

International Visegrad Fund

Malé granty

Projekty financované v rámci Malých grantov by mali spadať do jednej zo šiestich kategórií:

1. kultúrna spolupráca

2. vedecké výmeny a rešerže

3. vzdelávanie

4. výmenné pobyty mládeže

5. cezhraničná spolupráca

6. podpora turizmu

Do realizácie projektu , s výnimkou cezhraničnej spolupráce, musia byť zapojené subjekty z najmenej troch štátov Vyšehradskej skupiny (V4) (Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Slovensko).   Odporúča sa však, zahrnúť do projektu partnerov zo všetkých krajín V4. 

Väčšina príjemcov sú mimovládne organizácie (MVO), obce a školy a ďalšie verejné inštitúcie. Maximálna výška príspevku z fondu pre  jednotlivé projekty je 6,000 €. Finančný príspevok Fondu nemôže presiahnuť 70% celkových nákladov na realizáciu projektu, vrátane nepeňažného vkladu žiadateľa alebo vecné príspevky iných subjektov. Maximálny časový rámec realizácie finančne podporených aktivít  je 6 mesiacov (aj keď projekt môže trvať dlhšie ).

Celkový ročný rozpočet naprojekty: € 600,000
Max. doba: 6 mesiacov
Termíny:  1. júna, 1. septembra a 1. decembra

Všetky žiadosti o grant musía byť podané prostredníctvom on-line aplikácie systému12:00 (poludnie) SEČ v deň uzávierky, Originál vytlačenej a podpísanej žiadosti a sprievodnej dokumentácii môže byť podaná osobne do  16:30 SEČ v rovnaký  deň alebo zaslaná poštou s pečiatkou zo dňa uzávierky.

Viac na : https://visegradfund.org/grants/small_grants/

Späť

Kontakt


© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode