Integrovaná stratégia rozvoja údolia Bodvy

18.01.2010 21:37

V piatok podvečer (15. 1. 2009) sa v priestoroch Podnikateľského inkubátora konala členská schôdza združenia Rozvojové partnerstvo Údolia Bodvy. V rámci stretnutia boli prijatí aj noví členovia združenia. Hlavným bodom stretnutia však bolo prejednanie Integrovanej stratégia Údolia Bodvy pred odovzdaním súťažných podkladov, ktorá bola schválená. V ďalšom kroku sa stratégia bude ešte v priebehu týždňa finalizovať a následne sa do konca januára odovzdá na Ministerstvo pôdohospodárstva. V prípade pozitívneho ohodnotenia príde do regiónu prostredníctvom projektu LEADER investícia cca 2 mil. Eur, ktorá bude zameraná na rozvoj spolupráce samosprávy, verejného sektoru a podnikateľov v prospech tohto regiónu formou projektov, čiže na realizáciu Integrovanej stratégie rozvoja Údolia Bodvy.

-dodi-

Späť

Kontakt


© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode