Informačný deň v Jablonove

15.11.2012 12:42

ALMA-Centrum obnovy a ochrany ľudovej architektúry a tradícií Gemera o.z so
sídlom v Jablonove nad Turňou dňa 10.11.2012 v rámci projektu cezhraničnej
spolupráce HUSK/ organizovalo infodeň s bohatým kultúrnym programom. Infodeň
slávnostne otvorila Silvia Pápaiová, ktorá vo svojom príhovore vystihla
projekt Hviezdy, hviezdy, verejnosť oboznámila s plánovanými aktivitami,
cieľmi projektu. Vyzdvihla dôležitosť vidieckeho trhoviska, poukázala na
doteraz nevyužité možnosti, ktoré na vidieku existujú vo forme malovýrobcov.
Predstavila prvý hmatateľný výstup projektu, 6 mobilných stánkov, ktoré
obsadili výrobcovia z Gemersko- Turnianskeho krasu. Po slávnostnom príhovore
slovo odvzdala moderátorom dňa: Nikolete Vodovej, ktorá celodenný program
moderovala v slovenskom jazyku a Nikolasovi Kardosovi, ktorý program
moderoval v maďarskom jazyku.  Počas infodňa sa konala výstava regionálnych
produktov zo záhrad Slovenského Krasu, súťaž vo varení regionálnych jedál ,
prezentácia regionálych výrobkov /džemy, cestoviny, vína, mäsové výrobky,
sušené ovocie/.

 

Vysokú návštevnosť infodňa garantoval pestrý kultúrny program ako napr.
Chodulové divadlo, ohňová show, folklór, rómska kapela a mnoho ďalších.
Prišlo 500 – 600 návštevníkov. V slávnostnom príhovore bol predstavený
projekt Hviezdy, hviezdy a podtstata filozófie regionálnej značky KARSTICUM.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Akcia sa uskutočnila v rámci projektu "Hviezdy, hviezdy...Ekoturistický kompas

na Krase pre návštevníkovv a poskytovateľov turistických služieb

podporený v rámci programu cezhraničnej spolupráce HUSK/1101/1.3.1/0231

 

Späť

Kontakt


© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode