Grantový program: Vedieť viac

16.06.2010 11:44

Cieľom programu Vedieť viac je podporiť aktívne skupiny pôsobiace na vysokých školách, ktorých členovia „chcú vedieť viac“, a preto idú v procese vzdelávania nad oficiálny rámec. Program podporí vysokoškolských učiteľov, vedeckých i organizačných pracovníkov, študentov, ako aj odborníkov z externého prostredia, ktorí sa snažia maximálne využiť a rozšírť vzdelávací proces, umožniť   odborný   rast   pedagógov a študentov,  prepojiť vzdelávací proces s potrebami praxe alebo zvýšiť spoločenský status vysokých škôl, ich pedagogických, vedeckých a riadiacich zamestnancov a študentov.

Cieľom je podporiť aktivity, projekty alebo programy mimovládnych neziskových organizácií, ktoré vznikli so zámerom rozvíjať vzdelávanie na slovenských vysokých školách.

Projekty doručte k termínu uzávierky 30. júna 2010 na adresu Nadácia Tatra banky, P.O. Box 168, 810 00 Bratislava, prípadne osobne prineste na adresu Centrum pre filantropiu, Kozia 11, 811 03 Bratislava. Pozor! Vyplnený formulár projektu  je potrebné poslať aj v elektronickej podobe na emailovú adresu zajac@changenet.sk.

Viac informácií: www.nadaciatatrabanky.sk

Späť

Kontakt


© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode