Grantový program Nadácie Slovenskej sporiteľne

21.12.2011 15:09

Grantový program Nadácie Slovenskej sporiteľne

Vyhlasovateľ

Nadácia Slovenskej sporiteľne

Platnosť výzvy

Program nemá ohraničený termín platnosti.

Projekty je možné vypracovávať priebežne v priebehu roka.

Výška podpory

Program nemá stanovenú presnú výšku finančných prostriedkov na jeden projekt

Poznámka

Oprávnení žiadatelia sú najmä:

  • občianske združenia,
  • nadácie,
  • neziskové organizácie,
  • orgány štátnej správy a územnej samosprávy.

Projekty môžu byť zamerané na podporu športu, vzdelávania, kultúry alebo môžu realizovať charitatívne aktivity.

Záujemcovia o grant, sa musia zaregistrovať na stránke: https://nadaciaslsp.egrant.sk/

Po úspešnej registrácii bude žiadateľom sprístupnený grantový formulár, ktorý je potrebné vyplniť a odoslať do termínu, ktorý Vám bude vyhovovať... :o)

Rozhodnutie o udelení alebo neudelení grantu bude žiadateľom doručené do 60 dní.

viac na www.nadaciaslsp.sk

Späť

Kontakt


© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode