Grantový program Futbal to je hra!

12.05.2010 15:28

Futbal to je hra!

Nový otvorený grantový program Futbal to je hra! je zameraný na podporu neprofesionálnych mládežníckych futbalových klubov v obciach a malých mestách na Slovensku. Maximálna výška príspevku na jeden projekt je 10 000 eur a organizácie ho môžu využiť na nákup športových potrieb, skvalitnenie športovej prípravy (tréningy, sústredenia) či na menšie rekonštrukcie (šatne, tribúna, hygienické zariadenia).

O udelení grantu rozhodne na základe splnenia podmienok a kvality projektu Správna rada Nadácie.

Záujemcovia môžu svoje projekty doručiť na korešpondenčnú adresu Nadácie Slovenskej sporiteľne do 15. júna 2010 v typizovanom formulári.
Podporené projekty musia byť zrealizované do konca roka 2010.

Vyhlásenie schválených projektov bude 31. júla 2010.
Podrobnejšie informácie: www.nadaciaslsp.sk

Späť

Kontakt


© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode