Fond Živá energia

02.05.2012 07:48

Nadačný fond Živá energia je výsledkom spolupráce spoločnosti ZSE Energia, Nadácie Ekopolis a zákazníkov spoločnosti ZSE Energia, ktorí sa rozhodli aktívne podporovať projekty rozvíjajúce energetickú efektívnosť a prezentovať svoj postoj k ochrane životného prostredia. Tento nadačný fond je financovaný z predaja produktu živá energia.  Z každej predanej MWh v produkte Živá Energia odvedie ZSE Energia do Nadačného fondu Živá energia pri Nadácii Ekopolis 3,30 €.  Finančné prostriedky budú poskytnuté vo forme grantov vybraným oprávneným žiadateľom. Podmienkou pridelenia je ich verejnoprospešný charakter.

Cieľ programu

Cieľom Nadačného fondu Živá energia je podpora projektov, ktoré prispievajú k rozvoju využívania obnoviteľných zdrojov energie a k rozvoju energetickej efektívnosti a racionálneho využitia energie, ako aj podpora osvetovej činnosti a podpora výskumu a vývoja v oblasti energetickej efektívnosti.

Podporované aktivity

V roku 2012 Nadačný fond Živá energia vyhlásil ďalší, v poradí už 4. ročník súťaže o podporu projektov. V tomto roku podporí projekty  vo výške 21 000 €.

Žiadatelia môžu svoje žiadosti na podporu investičných projektov, ktoré prispievajú k racionálnemu využívaniu energie a tým aj k ochrane životného prostredia, predkladať najneskôr do 31. mája 2012.

Za doterajšie tri roky svojej činnosti Nadačný fond Živá energia podporil spolu 29 investičných i výchovno-vzdelávacích projektov v celkovej sume 149 743 €.

viac na https://www.ekopolis.sk/programy/grantove-programy/fond-ziva-energia.html

Späť

Kontakt


© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode