Dialógy európskych občnanov

07.05.2014 09:06

Obec Peder realizuje projekt „Dialógy európskych občnanov“, ktorý je financovaný s podporou Euróskej komisie v rámci programu Európa pre občanov.

Realizácie projektu za zúčastnia partneri zo štyroch štátov : Slovenska, Rumunska, Maďarska a Srbska. Projekt má dve etapy. Prvá etapa je zameraná na  dobrovoľné, širokospektrálne zapojenie sa obyvateľov z územia jednotlivých partnerov do diskusie na témy:

  • Význam a dosah politík EÚ na každodenný život občanov
  • Výhody, ktoré  mi prinášajú  hodnoty, práva a príležitosti vytvorené EÚ
  • Ako môžem prispieť k rozvoju Európskeho priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti,
  • Ako vplývajú príslušné rozhodovacie právomoci a prebiehajúce európske politiky na lokálnu situáciu a na miestne problémy s európskym rozmerom

Súčasťou aktivít je aj generovanie spoločných projektových zámerov a prezentácia regiónov partnerov.  Na tento účel je vytvorená web stránka projektu https://eucitizens.webnode.sk/ ktorá obsahuje prezentáciu jednotlivých parterov a ich regiónov a tiež diskusné fóra na jednotlivé témy projektu.

Druhou  etapou  bude osobné stretnutie 120 zástupcov partnerov v obci Peder  15. až 18. mája a jej cieľom bude nadviazanie osobných kontaktov a osobné prediskutovanie tém projektu,  spoločných návrhov projektov , prezentácia  folklóru a gastronómie regiónov a dohodnutie ďalších aktivít v oblasti kultúrnej, spoločenskej a ekonomickej spolupráce.  Uskutoční sa burza projektových zámerov, kde budú môcť iniciátori jednotlivých projektových zámerov  tieto osobne prezentovať potenciálnym partnerom a dohodnúť ďalší spoločný postup. Uskutoční sa tiež ekumenická omša v miestnom kostole za účasti hostí a miestnych obyvateľov. Na tejto akcii dújde aj k podpisu partnerskej dohody medzi obcou Peder a Syilágynagyfalu z Rumunska. 

-EP-

Späť

Kontakt


© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode