3. ročník Grantového programu Raz Ročne Spoločne

31.05.2010 12:15

3. ročník Grantového programu Raz Ročne Spoločne

Nadácia pre deti Slovenska, v spolupráci so spoločnosťami tesa tape, s.r.o. a Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o., vyhlasuje 3. ročník Grantového programu Raz Ročne Spoločne pre mimovládne, cirkevné, príspevkové a rozpočtové organizácie pracujúce s deťmi a mladými ľuďmi do 18 rokov so špecifickým chronickým ochorením. Grantový program je zameraný na deti a mladých ľudí na Slovensku, ktorí, vzhľadom na svoje špecifické chronické ochorenie, nie sú koncentrovaní na jednom mieste.

Cieľom grantového programu je pomôcť týmto deťom a mladým ľuďom prekonať následky zdravotného znevýhodnenia a napomáhať ich sociálnej a výchovno-vzdelávacej integrácii.

Organizácie sa môžu uchádzať o podporu jednorazovej aktivity v jednej z troch oblastí podpory:

  1. Terapia a rehabilitácia
  2. Voľný čas
  3. Vzdelávanie a výchova

Maximálna výška podpory je 3 000,00 €

Viac informácií: www.nds.sk

Späť

Kontakt


© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode