Dotazníky

V zmysle zmluvy s Minsterstvom dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR naša agentúra vykonáva zber a spracovanie údajov o území Košice - okolie. Ide pradovšetkým o také údaje, ktoré nie sú dostupné zo štatistických zdrojov a poskytnúť ich vedia iba obce, prípadne iní aktéri regionáleho rozvoja na území okresu. Tieto podklady spolu s informáciami od našich kolegov zaradených do Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr budú slúžiť ministerstvu pri plánovaní, tvorbe celoštátnych stratégií a rozvojových dokumentov.

Venujte preto prosím pozornosť nasledovným dotazníkom, pretože prostredníctvom nich viete dať vedieť o Vašich potrebách a možnostiach ľuďom, ktorí pripravujú celoštátne programy a stratégie.

Ďakujeme za Vašu spoluprácu

 

 

Kontakt


© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode