Vzdelávací a podnikateľsko-motivačný program na podporu cezhraničnej spolupráce

31.01.2008 19:07

Regionálna rozvojová agentúra v Moldave nad Bodvou zahájila realizáciu projektu Vzdelávací a podnikateľsko-motivačný program na podporu cezhraničnej spolupráce. Partnerom projektu je Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezet ( MTESZ) so sídlom v Nyíregyháza. Spoločný projekt s celkovým rozpočtom 100 000 Eur sa realizuje v rámci Program iniciatívy spoločenstva INTERREG IIIA, Program susedstva Maďarsko-Slovensko -Ukrajina a je spolufinancovaný Európskymi spoločenstvami.

Predstavenie projektu:

Hlavným cieľom projektu je vybudovanie kapacít a vytvorenie inštitucionálneho zázemia pre prípravu a realizáciu spoločných rozvojových projektov na území Košického samosprávneho kraja a župy Sabolcs-Szatmár-Bereg Projekt sa bude realizovať do 31.3.2008

Priamou cieľovou skupinou sú samospráva a podnikatelia. Nepriamou cieľovou skupnou sú občianske združenia, vzdelávacie inštitúcie, odborníci z oblasti zamestnávania, záujmové združenia a predstavitelia obchodného a finančného života. Prospech z projektu bude mať v konečnom dôsledku obyvateľstvo z obidvoch prihraničných oblastí.

Prvá etapa projektu bude zameraná na vybudovanie kontaktov, osvojenie si teórie tvorby a používania cezhraničného projektového zásobníka a na zber a analýzu relevantných informácií potrebných ku generovaniu projektov.

V druhej etape sa využijú vedomosti a informácie získané v prvej etape a bude zameraná na stanovenie možností a prostriedkov na riešenie problémov a potrieb obyvateľov cieľovej oblasti. V tejto etape sa tiež vypracuje 30 až 50 takých projektových zámerov na každej strane, ktoré budú zamerané na riešenie vlastných alebo spoločných problémov a budú vychádzať z konkrétnych daností.

Z toho rátame minimálne 10 takých projektových zámerov, ktoré budú mať cezhraničný dosah a budú podporiteľné zo spoločných zdrojov. Takto budú mať zúčastnené strany k dispozícii zásobník reálne uskutočniteľných projektových zámerov a po uverejnení výziev budú môcť na ne rýchlo reagovať.

Očakávané výsledky projektu

Výsledkom realizácie projektu bude v prvom rade zásobník reálne uskutočniteľných projektov, pripravených na podanie v prípade vyhlásenia výziev. Nie menej dôležitým výsledkom však budú aj počas realizácie projektu vybudované kontakty a väzby a tiež aj miestnymi aktérmi osvojená a v praxi odskúšaná metodika tvorby a používania cezhraničného projektového zásobníka.

Výstupy projektu sú navrhnuté tak, aby účinne prispeli k zvýšeniu kapacít a vytvoreniu zázemia pre prípravu a realizáciu spoločných rozvojových projektov na území Košického samosprávneho kraja a župy Sabolcs-Szatmár-Bereg.

Tento projekt je spolufinancovaný Európskymi spoločenstvami

Prostredníctvom Programu iniciatívy spoločenstva INTERREG IIIA Program susedstva Maďarsko-Slovensko -Ukrajina

Späť

Kontakt


© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode