Voda v rezorte životného prostredia – Pozvánka

07.05.2014 15:44

Ministerstvo životného prostredia SR pripravilo v rámci 20. medzinárodnej výstavy vodného hospodárstva, hydroenergetiky a ochrany životného prostredia, komunálnej techniky a rozvoja miest a obcí – AQUA 2014 odborný seminár “Voda v rezorte životného prostredia”, kde zaznejú rôzne informácie v danej oblasti napr. informácie o moderných technikách využívaných pri analýze vôd, podzemných vodách v geologickom priestore SR a o technologických procesoch úpravy vôd. Taktiež v rámci programu odznejú aj informácie o Vodnom diele Gabčíkovo, či informácie na témy protipovodňového systému POVAPSYS, máp povodňového ohrozenia a rizika ale informácie o podpore projektov v sledovaných oblastiach v rámci Operačného programu Životné prostredie a ďalšie.

Odborný seminár “Voda v rezorte životného prostredia” sa uskutoční dňa 10. júna 2014 od 12:00 hod. na Výstavisku Expo Center, a.s. v Trenčíne (Pavilón č.3 – Programové centrum).  Cieľom bloku prednášok je poukázať na prácu odborníkov v rezorte životného prostredia a aktuálne diskutované témy.

Účasť na odbornom seminári je po zaslaní vyplnenej prihlášky zdarma.  Zaregistrovaní účastníci seminára majú po jeho ukončení voľný vstup na výstavu AQUA. Registrácia do 4.6.2014.  Informácie na: https://www.expocenter.sk v sekcii  Prihlášky na semináre a v dokumente – Prihláške.

Zároveň počas výstavy v dňoch 10. – 12. júna 2014 bude možné v rámci výstavného stánku MŽP SR(č. 43) konzultovať s odborníkmi v danej oblasti aj na témy podpory projektov z OPŽP a OP KŽP.

 

Späť

Kontakt


© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode