Univerzita Miskolc a Technická univerzita Koššice vyhlasujú prijímacie konanie v rámci cezhraničného, distančného vzdelávania dospelých.

20.01.2014 08:39

Univerzita Miskolc a Technická univerzita Košice, od februára 2014 vyhlasujú prijímacie konanie do študijného programu
"Manager miestneho a regionálneho ekonomického rozvoja" v rámci cezhraničného, distančného vzdelávania dospelých. Osvojeniu učiva pomáhajú prednášky a konzultácie realizované v rámci videokonferencie. Tieto je možné sprístupniť buď vlastnými technickými prostriedkami , alebo je možná aj osobná účasť v sídlach oboch univerzít. V prípade dostatočného záujmu RRA Moldava ako partner projektu vytvorí videokonferenčné centrum aj v Podnikateľskom inkubátore v Moldave nad Bodvou

Bližšie informácie

Späť

Kontakt


© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode